"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Zamówienia Publiczne

Postępowania przetargowe i konkursy ogłoszone w ramach Projektu znaleźć można w BIP Urzędu Gminy w Mcy