"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Praktyki

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków technicznych (w szczególności informatycznych) do odbycia niezwykle ciekawych praktyk studenckich w ramach realizowanych przez Urząd Gminy projektów: E-Leader... , Moszczenica Promuje Innowacje , Moszczenickie Tereny Inwestycyjne , Gmina Bliżej Mieszkańców. Praktyki są całkowicie bezpłatne. Kandydaci są zobowiązani do posiadana ważnego ubezpieczenia na życie. Rozpoczęcie praktyk będzie możliwe po podpisaniu umowy trójstronnej między: studentem, rektorem lub dziekanem uczelni wyższej oraz Wójtem Gminy Moszczenica. Każdy uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie odbycia praktyki studenckiej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie krótkiej informacji na adres: marcin.korytkowski@iisi.pcz.pl