"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Moszczenickie Tereny Inwestycyjne w Mediach

Data: 2017-05-30 Rzeczpospolita
Data: 2018-09-04Rzecz O