"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Kontakt

Kontakt w sprawach bezpośrednio związanych z Projektem możliwy jest tylko poprzez pocztę email.

Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację Projektu Sekretarz Urzędu Gminy w MoszczenicyKrzysztof Jędrzejczyk krzysztof.jedrzejczyk@moszczenica.eu
Kontakt w sprawach technicznych Projektu Politechnika Częstochowska, Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych Marcin Korytkowski marcin.korytkowski@iisi.pcz.pl
Kontakt w sprawach organizacyjnych Projektu Biuro Obsługi Inwestora Urzędu Gminy w Moszczenicy (BOI) Mateusz Świąder boi@moszczenica.eu
Kontakt dla mediów Sekretariat Urzędu Gminy w Moszczenicy promocja@moszczenica.pl