"Tam, gdzie wiedzę posiada tylko jeden człowiek, monarchia narzuca się sama. Tam, gdzie wiedzę posiada grupa ludzi, monarchia musi ustąpić arystokracji. A kiedy wszyscy mają dostęp do światła wiedzy, wtedy nadchodzi czas demokracji."
Wiktor Hugo

Moszczenickie Tereny Inwestycyjne- Start!

Przygotowanie dokumentacji Projektu było możliwe dzięki współpracy Urzędu Gminy w Moszczenicy, Politechniki Częstochowskiej oraz Łódzkiego Domu Biznesu. W szczególności, w pracach tych brali udział:

Zespół projektowy

  • mgr inż. Krzysztof Jędrzejczyk - Sekretarz Urzędu Gminy w Moszczenicy
  • mgr Tomasz Mikulski - Inspektor ds. Funduszy Zewnętrznych, Urząd Gminy Moszczenica
  • dr hab. inż. Rafał Scherer, prof. P. Cz. - Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechnika Częstochowska
  • mgr Maciej Kokotek - Łódzki Dom Biznesu
  • mgr Arkadiusz Szymański - Łódzki Dom Biznesu
  • dr hab. inż. Marcin Korytkowski, prof. P. Cz.- Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych, Politechnika Częstochowska

Instytucje i firmy, które bezinteresownie przyczyniły się do powstania dokumentacji projektowej

  • Adam Bielawski - Branch Manager Manpower
  • Krzysztof Kawnik- wsparcie w zakresie podatku VAT